2017

Європейський вектор економічного розвитку. 2017. № 2 (23)
Титул, Зміст

СТАТТІ

Белименко С.С. Трудности создания и особенности поддержки ассортиментного ряда предприятий
Гончар В.В., Філіпішина Л.М.Контроль впровадження стратегії сталого розвитку на промисловому підприємстві
Задоя А.О. Де створюється ВВП, або Індустріалізація чи деіндустріалізація?
Костюк М.Г. Сучасні економіко-управлінські аспекти діяльності українських машинобудівних підприємств
Пікалов В.Л., Глуха Г.Я. Формування та розвиток професійного творчого мислення менеджерів: методологічний аспект
Проценко Я.В. Важелі державного регулювання фінансової стабільності готельних підприємств
Романчук Л.Д. Моделювання стратегії маркетингових комунікацій курортно-рекреаційного підприємства
Татарінов В.С., Резяпов К.І. Приватизація і стан фондового ринку України
Хасін В.К., Момот В.Є. Аналіз особливостей ринку з неповною інформацією за умов нестабільності валютного курсу
Ślusarczyk B., Lechwar M Determinants of RES implementation in Poland and the European Union
Реферати
Наші автори

 

Європейський вектор економічного розвитку, 2017, № 1 (22)
Титул, Зміст

СТАТТІ

Вареник В. М., Макоткіна О. В.  Удосконалення послуги медичного страхування в Україні: рейтинг компаній та нові продукти
Дейнека Т. А.  Асиметричність як іманентна властивість суперечностей світової економіки та глобального суспільства
Дубінський С. В., Щербініна Т. О.  Проблеми інноваційного розвитку підприємств та його особливості в Україні
Лимонова Е. М.  Розробка системи управління розвитком старопромислових регіонів України на основі досвіду країн ЄС
Македон В. В., Валіков В. П., Бондар В. П.  Організаційне забезпечення реструктуризації промислових підприємств
Мішустіна Т. С., Пробко І. Б.  Шляхи вдосконалення системи управління операційною діяльністю торговельного підприємства
Мітал О. Г.  Заощадження домогосподарств та їх трансформація в інвестиційні ресурси
Мостова А. Д.  Теоретичні аспекти інноваційного маркетингу та маркетингу інновацій
М’ясоїд Г. І.  Корпоративне управління та корпоративний менеджмент туристичного підприємства
Удовиченко К. А. Щодо політики забезпечення економічного зростання за умов досягнення рівноваги
Швачич Г. Г., Холод О. Г., Чумак Т. В.  Аналіз шляхів підвищення ефективності виробництва
Реферати
Наші автори

 

  2232017

Print ISSN 2074-5362
Online ISSN 2522-9702

Архів номерів