2014

«Європейський вектор економічного розвитку» №1-2014

 

СТАТТІ

 Вакарчук Т.С.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА З УРАХУВАННЯМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

 Ващенко Н.В.

РОЛЬ КАДРІВ В ІНТЕНСИВНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

 Гаркуша О.Ю., Сергєєва О.В.

МОДЕЛЮВАНННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ВИНОРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 Глуха А.Я.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

 Дзюба П.В.

ГЛОБАЛЬНІ ДИСБАЛАНСИ В МІЖНАРОДНИХ ПОРТФЕЛЬНИХ ПОТОКАХ: ЕМПІРИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХПІДХОДІВ

 Донець А.А.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 Дубінський С.В.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО_ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 Кузнецова С.А.

ПЕРПЕКТИВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: СТРАТЕГІЧНІСТЬ, ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ 

 Кузьмінов С.В.

РИНКОВИЙ ПОПИТ І ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА: ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМООБУМОВЛЕНОСТІ 

 Лимонова Е.М., Архіпова К.С.

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ: ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЇХНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 Литвиновська П.С.

МЕТОДИКА БАГАТОФАКТОРНОГО ВИБОРУ ВЕКТОРА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Мішустіна Т.С.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 Мухін В.В., Письменна У.Є.

ГЛОБАЛЬНИЙ ДИСПАРИТЕТ У РОЗПОДІЛІ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ

 Ортіна Г.В.

ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ВІДНОСИН НА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

 Рогоза М.Є., Кузьменко О.К.

МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ СИСТЕМИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Самойленко Є.Г.

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ФІКТИВНОГО СЕКТОРА ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЕКОНОМІЧНУ ДИНАМІКУ 

 Самойлік М.С.

ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ВІДХОДАМИ У ПОЛТАВСЬКОМУ РЕГІОНІ

Тараненко Ю.К., Різун Н.О., Мілов Р.М

ПРОГНОЗУВАННЯ КОЛИВАНЬ ЦІН НА ФОНДОВОМУ РИНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Холод С.Б., Грушевський С.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПИТАННЯ ДІЄЗДАТНОСТІ ТА ВІДТВОРЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Холод О.Г., Ярмоленко Л.І., Чумак Т.В.

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНИ НА РЕКЛАМНУ ПРОДУКЦІЮ 

Циба Т.Є., Валіков В.П., Бондар В.П.

ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКІВ У СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Шубін О.О., Іванчук К.О.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ягельська К.Ю.

МІСЦЕ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В ТИПОЛОГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Яременко С.С.

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПОДОБАНЬ СПОЖИВАЧІВ БІЖУТЕРІЇ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ

 

 

«Європейський вектор економічного розвитку» №2-2014

СТАТТІ

БАНДОРІНА Л.М, УДАЧИНА К.О.

 Моделювання системи аналізу локальної реакції процесу виробництва на коливання факторних ознак

 Барташевська Ю.М. 

 ОЦІНКА РИЗИКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА В ПРОЦЕСІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

 Безус Р.М., Бойко А.В.

 МЕХАНІЗМ СТІЙКОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРА  ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ДО ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

 Вакарчук Т.С.

 Економічне зростання як стратегічний напрям державного регулювання економіки України

 Вініченко О.М. 

 КОНТРОЛЬ ДОГОВОРІВ СЕРВІТУТУ ЯК ФАКТОРА РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 Грушевский С.В

 Развитие организации на основе реализации инновационных  проектов и  программ

 Демьянчук Б.А., Косарев В.М

 Модель определения прогнозных оценок реализуемости 

вариантов вложения инвестиций в сферу производства

 Загорна Т.О

 ДослідженнЯ конкурентного процесу в галузі: синтез фрактальних характеристик і процедур

 Зинченко О.А

 Возможность применения теории трансакционных издержек 

в оценке  информационной прозрачности региональных рынков

 Іванова М.О

 Вплив ТНК на розвиток економіки України: переваги та недоліки

 Кириленко В.І.

ФОРМУВАННЯ "ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ" У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

 КОСТЕНКО Т.О.

 ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ

 КУЗЬМІНОВ С.В.

 ТРАНСКОРДОННИЙ ПЕРЕЛИВ КАПІТАЛУ З ТОЧКИ ЗОРУ КЕЙНСІАНСЬКОЇ ТЕОРІЇ ЗРОСТАННЯ

 ЛИМОНОВА Е.М., ВОРОБЙОВА К.О.

 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТНК НА КРАЇНИ БАЗУВАННЯ ТА ПРИЙМАЮЧІ КРАЇНИ

 ЛОЗОВСЬКА Л.І., ДУДНИК В.В.

 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ

 МОМОТ В.Е.

 ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНКАЦИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОЦЕССЫ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ И СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

 Milewski B., Skudlarski J., Zając S. 

 FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSWACH ROLNYCH  W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

 Несправа М.В.

 ВПЛИВ РЕЛІГІЙНИХ ЧИННИКІВ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ КУРС УКРАЇНИ

 ПАВЛОВА В.А., ГУБАРЄВ Р.В.

 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 ПОЛІЩУК Є.А.

 РОЛЬ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

 ПОПОВИЧЕНКО И.В.

 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВНЕДРЕНИЯ КАТЕГОРИЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО -ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

 Самодрін А.П., Валіков В.П., Бондар В.П., Курінна І.Г

 ПРОФІЛЬНО- ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА У РЕГІОНІ БІОСФЕРИ: ЕКОЛОГО-СОЦІО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОНТИНУУМ

 СЕРГЄЄВА О.Р.

 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ТАРАНЕНКО І.В., ЯРЕМЕНКО С.С.,

РАДИНСЬКИЙ Е.Ю.

 

 РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ВІДПОВІДНО ДО РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРЕНТНОГО АНАЛІЗУ

ТАТАРИНОВ В.С., ТАТАРИНОВ В.В.

ЕВРОПЕРСПЕКТИВЫ УКРАИНСКОГО МАЛОГО БИЗНЕСА
 ТКАЧ В.А., ЯЗІНА В.А.

 СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ТОМЧУК-ПОНОМАРЕНКО Н.В

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВОГО СТРУКТУРУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

УЩАПОВСЬКИЙ К.В.

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДА "НЕК "УКРЕНЕРГО": ПРИЧИНИ,НАСЛІДКИ, ШЛЯХИ РОЗВ'ЯЗАННЯ

 ХОЛОД Б.І., ЗБОРОВСЬКА О.М.

 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПРОЦЕСИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

ШКЛЯЄВА Г.О

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ УСПІШНОГО БРЕНДУ

 

 

 

  2232017

Print ISSN 2074-5362
Online ISSN 2522-9702

Архів номерів