2015

«Європейський вектор економічного розвитку» №1(18)-2015

СТАТТІ

Барташевська Ю.М., Яворський А.О. Фрактальний аналіз фінансових ринків: теоретичні та практичні аспекти застосування 

Білоцерківець В.В. Ресурсна криза: ретроспективи та перспективи адаптації 

Вакулич М.М.  ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ КЛІМАТОМ ЗА СЕКТОРАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Вареник В.М. Оцінка бюджетної безпеки України 

Воробйова К.О.  СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ВАЛЮТНОМУ РЕГУЛЮВАННІ

Гаміє А.М. Стратегії вибору організаційного розвитку підприємства

Гармідер Л.Д., Орлова А.В.  Особливості розвитку вітчизняної електронної комерції

Даневич О..С.,Кошарна П.С. Методичний підхід до оцінювання стратегічного потенціалу       для забезпечення конкурентних позицій підприємства на ринку

Дивінець О.Л. Стратегічні пріоритети розвитку міських електротранспортних
підприємств 
України

Євтушенко О.А. Інформаційне забезпечення управління відтворенням основних засобів
машинобудівногопідприємства

ЗінченкоО.А. Розвиток інтеграційних процесів на регіональному рівні: інформаційний аспект

Magdich A.  Foreign direct investment as a factor of economic growth in the central and eastern european countries 

Ніколаєнко Д.В. Оцінка міжгалузевої взаємодії підприємств металургійного комплексу України

Павлова В.А. Про концепцію розвитку торгівлі у великому місті

ПІКАЛОВ В.Л.  Особистісні знання працівників як потенціал розвитку організаційних знань субєктів господарської діяльності 

Пінчук А.К.  Емпіричне дослідження факторів впливу на добробут країн в умовах активації інтеграційних процесів 

Ризун Н.О. Идентификация индивидуальной интеллектуальной деятельности субъекта тестовой діагностики

Рыжкова Г.А., Кузьменко О.В.  О проблемах занятости молодежи в Украине

Тараненко І.В.  Геопросторові моделі інноваційної конкурентоспроможності країн 

Ущаловский К.В.  УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО"

Хватов Ю.О.. Сравнительный анализ рейтинговконкурентоспособности глобальных городов

Хорішко І. В. Теоретичні підходи до визначення основних понять еколого безпечного агровиробництва

Шумська С.С. Макроекономічні дисбаланси економічного розвитку:європейська практика та оцінка ситуації в Україні

Яременко С.С. ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОСЛУГ ОПЕРАТОРА МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ

Яровенко Т.С. ЧИННИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ОСВІТИ УКРАЇНИ

ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2015. № 2

1.Александрова Б. В., Задоя А. О. Моделювання показників ефективності торгово-промислових палат
2.Вакулич М. М. Методичні підходи до рейтингування інвестиційного клімату
3.Brzozowska A., Kalinichenko A., Galych O. Kierunki rozwoju szkoły zasobowej zarządzania strategicznego
4.Винниченко Е. Н. Сравнительная характеристика базовых стратегий развития предприятий
5..Wołowiec T., Soboń J. Personal income tax and community tax legislation]{Personal income tax and community tax legislation
6. Дем’янчук Б. О., Косарєв В. М., Литвиновська П. С Методичні основи оцінки ймовірності інвестування у безпечність країни в умовах невизначеностей
7. Задоя О. А. Рівновага заощаджень та інвестицій у відкритій економіці
8. Красовская Е. Ю., Кошевой А. Г. Институциональная основа маркетинговой концепции управления спортом в Украине
9. Кузнецов А. А. Управлінський контроль: сутність, місце та призначення
10. Кузнецова С. А. Організація бухгалтерського обліку за стадіями облікового процесу
11. Магдіч А. С. Типологія факторів економічного зростання: теоретико-методологічний аспект
12. Малік Л. В. Особливості маркетингу освітніх послуг переміщених навчальних закладів зі сходу України
13. Момот В. Є., Воротніков В. А. Комплексний підхід до формування системи показників управління створенням конкурентоспроможної унікальної нової техніки
14. Несправа М. В. Регіональний аспект в інтеграційних вподобаннях громадян України
15. Остроумова В. В. Торгово–промислова палата України: підсумки та перспективи розвитку
16. Павлова В. А., Потупало Н. В. Управління стратегічним потенціалом успіху підприємства
17. Решетняк Е. А., Заика Ю. А. Методические основы формирования образовательных кластеров в Украине
18. Цятковська О. В. Розрахунки з працівниками: джерела інформації та вектори аналізу
19. Ślusarczyk B., Sołek K., Liszka M. Economic Development and Globalization

 

  2232017

Print ISSN 2074-5362
Online ISSN 2522-9702

Архів номерів