2016

Європейський вектор економічного розвитку, 2016, № 1 (20)

Бегма П.О. Сучасні підходи до управління трудовим потенціалом металургійних підприємств
Болгар Т.М. Внутрішньобанківський моніторинг як необхідна складова системи оцінки проблемних кредитів банку
Вініченко О.М. Сценарна типологізація контрольно-факторних карт за типом кластеризації підприємств
Дейнека Т.А. Розбіжності техніко-економічного розвитку країн як причина суперечностей та асиметрій в системі сучасних міжнародних відносин
Дубінський С.В. Проблеми забезпечення якості послуг в медичній галузі України
Задоя А.О. Великі та малі країни: інтегральний показник впливу на світову економіку
Іванов С.В., Рогоза М.Є., Вергал К.Ю. Передумови формування інтегрованих структур на сільських територіях
Кузнецова С.А., Кузнецов А.А. Класифікація критеріїв якості управлінського контролю та облікової інформації
Македон В.В., Валіков В.П. Розробка комбінованої інноваційної стратегії підприємства на засадах збалансованої системи показників
Момот В.Є., Литвиненко О.М. Модель стратегічного розвитку підприємства з урахуванням ендогенних факторів
Орлова В.М., Кузьменко О.В., Сергєєва О.Р. Щодо інноваційної активності підприємства на різних етапах розвитку
Пікалов В.Л. Бюджетне управління діяльністю суб’єкта господарювання: мотиваційний аспект
Шкура І.С. Прагматика застосування методів оцінки інвестиційних проектів в українських реаліях
Shkurupii O.V., Bilobrova T.O., Tul S.I. The problems and challenges of youth unemployment growth for Ukraine and EU countries

 

Європейський вектор економічного розвитку, 2016, № 2 (21)

Вареник В. М., Євчин Л. О. Особливості застосування системи державних закупівель ProZorro (Прозоро)]
Гуляк О. В., Дем’янчук Б. О., Косарєв В. М. Марківська модель для оцінки і адаптивного відновлення працездатності складної системи забезпечення
Demchenko K. Significance of foreign countries’ experience in the pension provision sector for developing the pension system in Ukraine
Задоя А. О. Структура ВВП за категоріями доходу: порівняльний аналіз
Задоя Ю. А., Коротя Д. Є. Інвестиційний клімат Франції
Зборовська О. М., Євтушенко О. А.  Механізм управління фінансовим забезпеченням відтворення основних засобів машинобудівних підприємств
Крамаренко Г. О. Проблеми розвитку суб’єктів фінансового посередництва
Кубатко О. В. Аналіз еколого-економічних флуктуацій на основі смугових фільтрів
Магдіч А. С. Концептуальний підхід до формування механізму впливу демократії на економічне зростання
Павлова В. А., Горіна Г. О. Ідентифікація пріоритетних векторів адаптації туристичної галузі України до умов інтеграційних процесів
Петренко Л. М. Аналіз інвестиційної привабливості Кіровоградської області
Швець Ю. О., Завальнюк А. О. Податкові реформи в країнах ЄС: переваги, недоліки їх впровадження в податкову систему України
Реферати ABSTRACTS
Наші автори Our authors

 

  2232017

Print ISSN 2074-5362
Online ISSN 2522-9702

Архів номерів