Зовнішні рецензенти

ВІДОМОСТІ
ПРО ЗОВНІШНІХ РЕЦЕНЗЕНТІВ ЖУРНАЛУ
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ»

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Основне місце роботи

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

1

Алієв УракЖолмурзаєвич

Освітня корпорація «Туран» м. Астана (Республіка Казахстан)

Віце-президент

Доктор економічних наук

Професор

2

Васіле Валентина

Інститут національної економіки Румунської академії, м. Бухарест

Директор

Доктор економічних наук

Професор

3

Ветракова Юлія Володимирівна

Південно-Західний державний університет м. Курськ (Російська Федерація)

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук

Професор

4

Гриценко Андрій Андрійович

Інститут економіки та прогнозування НАН України м. Київ

Заступник директора

Доктор економічних наук

Професор

5

Жуков Євгеній Олександрович

Міжнародна академія інноваційного розвитку м. Москва (Російська Федерація)

Директор

Доктор економічних наук

Професор

6

Задорожній Григорій Васильович

Харківський національний університет

Професор

Доктор економічних наук

Професор

7

Звєряков Михайло Іванович

Одеський національний економічний університет

Ректор

Доктор економічних наук

Професор

8

Злотников Анатолій Геннадійович

Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації м. Гомель

Завідувач кафедри

Кандидат економічних наук

Професор

9

Климова Наталя Василівна

Кубанський державний аграрний університет м. Краснодар (Російська Федерація)

Професор

Доктор економічних наук

Професор

10

Орловська Юлія Валеріївна

Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, м.Дніпро

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук

Професор

11

Пилипенко Юрій Іванович

Національний
гірничий університет м.Дніпро

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук

Професор

12

Плішка Тадеуш

Жешувський університет (Польща)

Доцент

PhD

 

13

Рогоза Микола Єгорович

Полтавський університет економіки і торгівлі

Перший проректор

Доктор економічних наук

Професор

14

Тарасевич Віктор Миколайович

Національна металургійна академія України м. Дніпро

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук

Професор

15

Чистилін Дмитро Костянтинович

Міжнародний інститут самоорганізації та розвитку імені Саймона Кузнеця, м. Київ

Директор

Кандидат економічних наук

 

16

Шевченко Ігор Вікторович

Кубанський державний університет, м. Краснодар (Російська Федерація)

Декан

Доктор економічних наук

Професор

17

Шлюсарчик Богуслав

Жешувський університет (Польща)

Завідувач кафедри

Доктор хабілітований

Професор

18

Яковець Юрій Володимирович

Міжнародний інститут П. Сорокіна М. Кондратьєва, м. Москва (Російська Федерація)

Президент

Доктор економічних наук

Професор

 

  2232017

Print ISSN 2074-5362
Online ISSN 2522-9702

Архів номерів