БОРИС ХОЛОД
Голова редакційної колегії
Ректор

Університету імені Альфреда Нобеля


Шановні колеги, автори та читачі!
Запрошуємо Вас до науково-дослідного співтовариства Університету імені Альфреда Нобеля!

Збірник наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку» зареєстровано у переліку фахових видань постановою Президії ВАК України від 08.07.2009 № 1-05/3. «Європейський вектор економічного розвитку» виходить 2 рази на рік.

Програмні цілі: дослідження і узагальнення актуальних тенденцій циклічної і кризової динаміки світової економічної системи, визначення перспектив її розвитку у цивілізаційному вимірі. Основна мета видання – показати досягнення світової економічної думки, актуалізація досліджень вчених у сучасних економічних умовах.

Матеріали публікуються українською, російською, англійською, польською, мовами.

Приєднуйтесь до нас!

Засновник і видавець:

Університет імені Альфреда Нобеля

Журнал заснований у 2005 році

 

european vector2212016

 

ISSN 2074-5362

Архів номерів