European vector of economic development   

ЗМІСТ

Андрейченко А.В.
Розвиток органічного виробництва через впровадження безвідходного агровиробництва DOI: 10.32342/2074-5362-2020-1-28-1

Грибкова М.А.
Когнітивна модель світового ринку сільськогосподарської продукції DOI: 10.32342/2074-5362-2020-1-28-2

Євтушенко О.А., Шакір Ш.М.
Стратегія бренда в умовах VUCA-світу DOI: 10.32342/2074-5362-2020-1-28-3

Задоя А.О., Білогур С.Ю.
Дослідження факторів процесу кластеризації туристської галузі як передумова її інноваційного розвитку DOI: 10.32342/2074-5362-2020-1-28-4

Задоя О.А.
Кластеризація: проблеми поєднання європейського досвіду з українськими реаліями DOI: 10.32342/2074-5362-2020-1-28-5

Krochmal-Marczak B., Górka M., Ślusarczyk B., Dykiel M., Pisarek M., Bienia B.
The influence of edible potato cultivar on yield size and quality DOI: 10.32342/2074-5362-2020-1-28-6

Кузьменко О.В., Сергєєва О.Р., Теслєва А.В. 
Щодо розвитку вітчизняного девелопменту DOI: 10.32342/2074-5362-2020-1-28-7

Лабенська Ю.Д., Тимошик В.Ю.
Роль маркетингу в підвищенні інвестиційної привабливості індустріального регіону DOI: 10.32342/2074-5362-2020-1-28-8

Митрофанова Г.Я., Глухий А.О. 
Добір працівників до органів прокуратури: компетентності кандидатів DOI: 10.32342/2074-5362-2020-1-28-9

Момот В.Є.
Вплив культурних розмірностей та суспільних цінностей на використання принципів менеджменту DOI: 10.32342/2074-5362-2020-1-28-10

Павлова В.А., Орлова В.М., Сімаганов А.А.
Інноваційність в логістичних процесах торговельних підприємств DOI: 10.32342/2074-5362-2020-1-28-11

Top