European vector of economic development   

ПОЛІТИКА ВИДАННЯ СТОСОВНО АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Автору щодо його твору (статті) належать права на використання твору.

Для оприлюднення твору (публікації та розповсюдження) автор передає видавцеві права на його опублікування, зберігаючи при цьому права щодо власного використання та розповсюдження свого твору (статті).

Видавець поважає і підтримує автора в його прагненні показати значущість своїх досліджень і доведення їх результатів до наукової громадськості.

Щодо журналу видавець визначає ці права наступним чином:

Автори передають право першого видання рукопису видавцеві, але залишають за собою право на наступне:

  • використання своїх статей для особистих цілей, в межах своєї організації і в цілях наукового обміну, із зазначенням посилання на версію запису статті на сайті видавця;
  • патенти, товарні знаки та іншу інтелектуальну власність (включаючи первинні дані досліджень);
  • належна вказівка авторства і джерела щодо опублікованих робіт;
  • безоплатно передавати колегам копію статті цілком або частково для їх особистого або професійного використання, для просування академічних або наукових досліджень та / або для інформаційних цілей роботодавця;
  • використовувати матеріали з опублікованої статті при написанні Автором (співавторами) книги або інших публікацій;
  • використовувати окремі малюнки або таблиці та уривки тексту зі статті у власних цілях навчання або для включення їх в іншу роботу, або для подання в електронному форматі у внутрішній (захищеній) комп'ютерній мережі або на зовнішньому вебсайті Автора (співавторів) або його роботодавця;
  • включати статті в навчальні збірники для використання в аудиторії, для безоплатного поширення матеріалів серед учнів Автора (співавторів) або зберігати матеріал в електронному форматі на локальному сервері для доступу студентів як до частини курсу навчання, а також для внутрішніх навчальних програм в установі роботодавця.

На основі заяви на публікацію статті (бланк додається) автор дає згоду на редагування статті, що необхідне для її опублікування (за умови, що таке редагування не тягне за собою зміну смислу статті, її скорочення або включення додатків до неї, доповнення її будь-якими поясненнями, коментарями без моєї згоди); на здійснення видавцем журналу та особами, уповноваженими керівництвом редакції журналу, будь-яких дій, спрямованих на оприлюднення статті, в тому числі на її відтворення, розповсюдження як у складі журналу, так і окремо, розміщення в мережі «Інтернет», включення в електронні бази даних; на витяг зі статті та використання на безоплатній основі метаданих (назва, ім’я автора (правовласника), анотації, бібліографічних матеріалів та ін.) з метою їх включення в бази даних, що містять бібліографічну інформацію (бібліографічний опис статей та посилання). Автор підтверджує, що стаття раніше не була опублікована і зараз не знаходиться на розгляді та/або не прийнята до публікації в будь-якому іншому виданні.

Top