European vector of economic development   

ПРАВИЛА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Матеріали, які надходять до редакції журналу, надсилаються електронною поштою окремими файлами:

- текст статті (українською або англійською мовою) з анотацією (не менше 1800 друк. знаків) та ключовими словами мовою статті;

- реферат (розширена анотація) англійською мовою обсягом 2500-3000 друк. знаків);

- відомості про автора;

- скан-копія бланку-згоди на публікацію, підписаного автором (авторами).

Редакція повідомляє автора про отримання статті та її прийняття (або неприйняття) до розгляду.

Усі статті, що надходять до редакції журналу, обов’язково рецензуються. Редакція залишає за собою право не розглядати статті, які надсилаються з порушенням вимог або не відповідають тематичному профілю журналу.

Top