European vector of economic development   

ЗМІСТ

СВІТЛОЇ ПАМ'ЯТІ БОРИСА ХОЛОДА

Dykiel M., Bienia B., Krochmal-Marczak B., Brągiel E.
Safety and quality of Polish food DOI: 10.32342/2074-5362-2021-2-31-1

Кузнецова Н.Б.
Розрив у навичках (skills gap) як глобальна проблема розвитку людського капіталу: сутність,
причини виникнення та шляхи подолання
DOI: 10.32342/2074-5362-2021-2-31-2

Холод С.Б., Лимонова Е.М.
Заходи подолання Covid-19 кризи у туристичному секторі: досвід Іспанії DOI: 10.32342/2074-5362-2021-2-31-3

Мостова А.Д., Познякова Т.А.
Ефективність системи управління розподілом та збутом продукції торговельного підприємства DOI: 10.32342/2074-5362-2021-2-31-4

Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю., Губа О.І.
Поведінка індивідуальних споживачів як об’єкт управлінських інтересів DOI: 10.32342/2074-5362-2021-2-31-5

Rages John
Indian education now and next: switching from taught to thought concept DOI: 10.32342/2074-5362-2021-2-31-6

Рязанова Н.О.
Фінансування інститутів інноваційного розвитку на умовах державно-приватного партнерства DOI: 10.32342/2074-5362-2021-2-31-7

Simakhova A.
Polityka zatrudnienia w Polsce i jej doświadczenia dla Ukrainy DOI: 10.32342/2074-5362-2021-2-31-8

Федулова С.О.
Вплив транскордонних потоків даних на зростання глобальної електронної комерції на тлі пандемії Covid-19 DOI: 10.32342/2074-5362-2021-2-31-9

Шевченко В.М., Мішустіна Т.С., Бурцева О.А.
Форсайт-технології як інструмент прогнозування розвитку компанії DOI: 10.32342/2074-5362-2021-2-31-10

Shkura I.S., Stozharova K.A.
Peculiarities of developing an investment project to promote an enterprise brand DOI: 10.32342/2074-5362-2021-2-31-11

Top