European vector of economic development   

ЗМІСТ

Дубницький В.І., Мішустіна Т.С., Овчаренко О.В.
Методичні аспекти трансформації маркетингу взаємодії та маркетингу взаємовідносин в процесах цифрової економіки DOI 10.32342/2074-5362-2022-2-33-1

Zadoia A., Zadoia O.
Currency index and its relationship with the level of country’s development DOI 10.32342/2074-5362-2022-2-33-2

Задоя Ю.А.
Грошово-кредитна мультиплікація та проблеми інфляції DOI 10.32342/2074-5362-2022-2-33-3

Ключник Р.М.
Наслідки бідності для особистості та суспільства DOI 10.32342/2074-5362-2022-2-33-4

Магдіч А.С.,  Кузьмінов С.В.
Структурні зрушення у міжнародній торгівлі світових лідерів DOI 10.32342/2074-5362-2022-2-33-5

Павлова В.А.
Системи керування процесами в бізнес-орієнтованій моделі розвитку підприємництва DOI 10.32342/2074-5362-2022-2-33-6

Тарасевич Н.В.
Сучасні тенденції діяльності транснаціональних банків у світовій економіці DOI 10.32342/2074-5362-2022-2-33-7

Федулова С.О.
Економічна взаємозалежність, глобалізація та безпекова криза в Європі ХХІ століття DOI 10.32342/2074-5362-2022-2-33-8

Шкура І.С., Митрофанова Г.Я.
Еволюція концепції корпоративної соціальної відповідальності: від витоків до орієнтації на створення спільних цінностей в контексті стійкого розвитку DOI 10.32342/2074-5362-2022-2-33-9

Top