European vector of economic development   

ЗМІСТ  

Вакарчук Т.С.
Технологічний розвиток суспільства з урахуванням людського капіталу при дослідженні моделей економічного зростання   

Ващенко Н.В.
Роль кадрів в інтенсивному розвитку підприємств   

Гаркуша О.Ю., Сергєєва О.В.
Моделювання збалансованості економічного зростання виноробного підприємства   

Глуха Г.Я.
Інвестиції та їх вплив на економічне зростання    

Дзюба П.В.
Глобальні дисбаланси в міжнародних портфельних потоках: емпіричне тестування теоретичних підходів    

Донець А.А.
Методичний підхід до діагностики конкурентоспроможності готельних підприємств   

Дубінський С.В.
Сучасні підходи до вдосконалення організаційно-економічного механізму управління діяльністю промислових підприємств   

Кузнецова С.А.
Перспектива бухгалтерського обліку: стратегічність, електронна комерція та соціальна спрямованість   

Кузьмінов С.В.
Ринковий попит і поведінка споживача: психологічні аспекти взаємообумовленості   

Лимонова Е.М., Архіпова К.С.
Транснаціональні корпорації: основні етапи розвитку та регулювання їхньої діяльності в умовах глобалізації   

Литвиновська П.С.
Методика багатофакторного вибору вектора інвестиційного державно-приватного партнерства   

Мішустіна Т.С.
Методика оцінки конкурентоспроможності торговельної марки машинобудівного підприємства   

Мухін В.В., Письменна У.Є.
Глобальний диспаритет у розподілі енергоресурсів та його вплив на економічну безпеку   

Ортіна Г.В.
Вплив інтеграційних відносин на формування стратегії розвитку реального сектора економіки    

Рогоза М.Є., Кузьменко О.К.
Моделювання транспортної мережі торговельних підприємств системи споживчої кооперації   

Самойленко Є.Г.
Особливості впливу фіктивного сектора тіньової економіки на економічну динаміку    

Самойлік М.С.
Економіко-екологічні засади управління сферою поводження з твердими відходами у Полтавському регіоні   

Тараненко Ю.К., Різун Н.О., Мілов Р.М.
Прогнозування коливань цін на фондовому ринку з використанням систем штучного інтелекту   

Холод С.Б., Грушевський С.В.
Концептуальні підходи до питання дієздатності та відтворення потенціалу підприємства   

Холод О.Г., Ярмоленко Л.І., Чумак Т.В.
Інформаційна система моделювання ціни на рекламну продукцію    

Циба Т.Є., Валіков В.П., Бондар В.П.
Використання потенціалу працівників у стратегії підвищення якості та ефективності підприємства   

Шубін О.О., Іванчук К.О.
Методичний підхід до забезпечення стійкого економічного розвитку торговельного підприємства   

Ягельська К.Ю.
Місце трансформаційних процесів української економіки в типології економічного розвитку   

Яременко С.С.
Маркетингові дослідження вподобань споживачів біжутерії на українському ринку   

Top