European vector of economic development   

ЗМІСТ

Белименко С.С.
Трудности создания и особенности поддержки ассортиментного ряда предприятий.
DOI 10.32342/2074-5362-2017-2-23-1

Гончар В.В., Філіпішина Л.М.
Контроль впровадження стратегії сталого розвитку на промисловому підприємстві. DOI 10.32342/2074-5362-2017-2-23-2

Задоя А.О.
Де створюється ВВП, або Індустріалізація чи деіндустріалізація? DOI 10.32342/2074-5362-2017-2-23-3

Костюк М.Г.
Сучасні економіко-управлінські аспекти діяльності українських машинобудівних підприємств.
DOI 10.32342/2074-5362-2017-2-23-4

Пікалов В.Л., Глуха Г.Я.
Формування та розвиток професійного творчого мислення менеджерів: методологічний аспект.
DOI 10.32342/2074-5362-2017-2-23-5

Проценко Я.В.
Важелі державного регулювання фінансової стабільності готельних підприємств. DOI 10.32342/2074-5362-2017-2-23-6

Романчук Л.Д.
Моделювання стратегії маркетингових комунікацій курортно-рекреаційного підприємства.
DOI 10.32342/2074-5362-2017-2-23-7

Татарінов В.С., Резяпов К.І.
Приватизація і стан фондового ринку України. DOI 10.32342/2074-5362-2017-2-23-8

Хасін В.К., Момот В.Є.
Аналіз особливостей ринку з неповною інформацією за умов нестабільності валютного курсу.
DOI 10.32342/2074-5362-2017-2-23-9

Ślusarczyk B., Lechwar M.
Determinants of RES implementation in Poland and the European Union. DOI 10.32342/2074-5362-2017-2-23-10


ABSTRACTS

НАШІ АВТОРИ

Top