European vector of economic development   

ЗМІСТ

Галасюк В.В.
Принятие решений в условиях риска: смена парадигмы. DOI: 10.32342/2074-5362-2018-25-1

Задоя А.О.
Підприємницькі та міграційні устремління української молоді. DOI: 10.32342/2074-5362-2018-25-2

Іванова М.І., Рябик Г.Є., Усатенко О.В.
Владні повноваження та їх вплив на рентоорієнтовану стратегію поведінки надрокористувачів DOI: 10.32342/2074-5362-2018-25-3

Лукашова Л.В.
Фасилітація розвитку соціального підприємництва. DOI: 10.32342/2074-5362-2018-25-4

Момот В.Є., Хасін В.К.
Протистояння хаосу в ціноутворенні та методологія впливу на ринкову конкуренцію на прикладі фармацевтичного ринку України. DOI: 10.32342/2074-5362-2018-25-5

Stalinska A., Al Hooti I., Al Wahaibi M., Al Hamrashdi A., Al Maashri L.
Application of different tools of analysis of external and internal business environment and identification of business strategy.
DOI: 10.32342/2074-5362-2018-25-6

Степанюк О.С.
Особливості економічних процесів оборотності активів та ефективність їх використання.
DOI: 10.32342/2074-5362-2018-25-7

Тараненко І.В.
Стратегічні інструменти забезпечення інноваційної конкурентоспроможності підприємства у глобальному середовищі.
DOI: 10.32342/2074-5362-2018-25-8

Трут О.О.
Методологія управління результативністю як інструмент реалізації стратегії організації.
DOI: 10.32342/2074-5362-2018-25-9

Top