European vector of economic development   

ЗМІСТ

Вареник В.М., Рєзцова М.І.
Управління запасами підприємства: теоретичні та практичні аспекти. DOI 10.32342/2074-5362-2018-24-1

Василевська Г.В.
Інтерсуб’єктивне осмислення теорії фіскального простору. DOI 10.32342/2074-5362-2018-24-2

Демченко К.І.
Аналіз стійкості пенсійної системи. DOI 10.32342/2074-5362-2018-24-3

Задоя А.О.
Мотиви міжнародної інвестиційної діяльності. DOI 10.32342/2074-5362-2018-24-4

Крамаренко Г.А., Костюк М.Г.
Методологические аспекты оценки производственного потенциала предприятия на основе объектно-ориентированного анализа. DOI 10.32342/2074-5362-2018-24-5

Кузьмінов С.В., Задоя Ю.А.
Інновації у банківській діяльності: сутність та класифікація. DOI 10.32342/2074-5362-2018-24-6

Курочкіна І.Г.
Аналіз впливу маркетингових інформаційних технологій на конкурентоспроможність підприємства.
DOI 10.32342/2074-5362-2018-24-7

Македон В.В., Валіков В.П.
Сценарії утворення вартісних вигід для промислових корпорацій при використанні операцій злиттів та поглинань.
DOI 10.32342/2074-5362-2018-24-8

Мостова А.Д.
Поняття гейміфікації та її роль у маркетингу. DOI 10.32342/2074-5362-2018-24-9

Хомутенко А.В.
Актуалізація застосування інструментів управління при плануванні доходів державного бюджету України.
DOI 10.32342/2074-5362-2018-24-10


ABSTRACTS

НАШІ АВТОРИ

Top