European vector of economic development   

CONTENTS  

Zadoia A., Petrenko S.
Integrated management systems as the source of the enterprise competitiveness increasing   

Аржевітін С.М.
Валютно-курсова політика в Україні: цілі, особливості, перспективи   

Бакунов О.О., Распопова В.А.
Обґрунтування пріоритетів стратегічного розвитку роздрібних торговельних мереж   

Барташевська Ю.М.
Інвестиційні ризики машинобудівного підприємства: система і рівні управління   

Глуха Г.Я., Риль В.І.
Іміджевий рейтинг як елемент системи оцінки конкурентоспроможності банківських установ на ринку України   

Жукова А.Г.
Інноваційно-інвестиційна діяльність промислового підприємства: проблеми та інструментарій забезпечення розвитку   

Захарченко П.В., Сосновський А.О., Гавриш О.М., Пастушенко О.Є., Обрізан К.С.
Шляхи фінансування транспортної галузі на прикладі інфраструктурних об’єктів аеропортів   

Короленко Р.В.
Економіко-математична залежність інтенсивної складової результатів праці від величини трудового капіталу   

Кузьмінов С.В.
Праця і капітал на новому витку: чи можлива гармонія?   

Кузнецова С.А.
Фінансова система та інформатизація суспільства: взаємозв’язок та особливості розвитку   

Липов В.В.
Принцип доповнюваності О. Богданова і методологічні основи дослідження інституційної комплементарностіпосттрансформаційних економік   

Литвиненко О.Г.
Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку машинобудівної галузі в Україні   

Магдіч А.С.
Аналіз взаємозв’язку економічної динаміки та фундаментальних макроекономічних показників у країнах Центральної та Східної Європи   

Мішустіна Т.С.
Інтелектуальний капітал як фактор конкурентоспроможності машинобудівних підприємств   

Момот В.Є., Валіков В.П., Литвиненко О.М.
Урахування динаміки системи цінностей під час розробки стратегії міста   

Никеенко Т. В.
Налоговая реформа в свете консолидации интересов: мировой опыт и наши проблемы   

Орлова В.М., Рижкова Г.А., Бакатура Є.О.
Сегментування споживачів за різними інформаційними джерелами для прийняття управлінських рішень   

Охінько О.В.
Інновації як визначальний фактор економічного зростання промислових підприємств України   

Пилипенко Г.М.
Індивідуалізм і холізм у координатах системного аналізу   

Потапенко А.В.
Інноваційна складова суспільного відтворення   

Романовський О.О.
Досвід об’єднання (злиття) зарубіжних університетів і коледжів   

Рошка М.С., Веремейчик О.Ф.
Інноваційний розвиток торговельного підприємства: поняття та вибір напряму   

Смирнов Є.М.
Визначення та класифікація основних видів конкурентоспроможності підприємства   

Тараненко І.В., Власова-Захарченко М.С.
Інноваційно-інтеграційні аспекти глобалізації світової економіки   

Тумакова С.В.
Модель зовнішнього ринку робочої сили: оптимізація інвестиційної діяльності економічних суб’єктів   

Усик М.К.
Класифікація видів інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства   

Ущаповський К.В., Костін Ю.Д.
Визначення факторів, які впливають на продуктивність праці співробітників НЕК «Укренерго»   

Черевко О.Л.
Тенденції розвитку машинобудівної промисловості у посткризовий період   

Шепеленко О.В.
Оцінка ефективності управління трансакційними витратами суб’єктів господарювання   

Шкура И.С.
Определение безрисковой ставки в украинских условиях   

Шумік Ю.В., Близький Р.С.
Проблеми та очікування розвитку торговельних посередників на плодоовочевому ринку   

Яременко С.С.
Дослідження інформаційного середовища домашніх господарств та пошук можливостей впливу на їх поведінку на прикладі машинобудівного підприємства   


OUR AUTHORS   

Top