European vector of economic development   

ЗМІСТ

Барибіна Я.О. 
Якість як визначальна характеристика в управлінні туристичною дестинацією. 
DOI: 10.32342/2074-5362-2019-1-26-1

Болгар Т.М., Макоткіна О.В. 
Проблеми і перспективи розвитку вітчизняної транспортної галузі та сфери послуг в умовах невизначеності  
DOI: 10.32342/2074-5362-2019-1-26-2  

Галасюк В.В. 
Принятие решений в условиях риска: смена парадигмы, исключающая парадокс Алле   
DOI: 10.32342/2074-5362-2019-1-26-3

Wojtoń P., Haczela E., Rogowska A., Ślusarczyk B., Górka M.
Innovativeness of the food industry in Poland on the example of the dairy sector    DOI: 10.32342/2074-5362-2019-1-26-4

Dubis D., Cybowicz S. 
Benefits from integrated management system implementation on an example of glass manufacturing enterprise        
DOI: 10.32342/2074-5362-2019-1-26-5

Задоя А.А.
Экономические модели стран Европейского Союза: возможности использования в Украине   
DOI: 10.32342/2074-5362-2019-1-26-6  

Коцкулич Т.Я. 
Калькулювання собівартості платних освітніх послуг у закладах вищої освіти як передумова формування економічно обґрунтованої вартості.   DOI: 10.32342/2074-5362-2019-1-26-7  

Македон В.В., Валіков В.П., Федьора С.С.
Удосконалення управління промисловими підприємствами на основі стратегій інноваційного розвитку.
DOI: 10.32342/2074-5362-2019-1-26-8 

Мостова А.Д., Різніченко М.Д. 
Оцінка конкурентоспроможності навчальних закладів на ринку IT-освіти.   DOI: 10.32342/2074-5362-2019-1-26-9  

Татарінов В.В.,  Татарінов В.С.,  Івко А.В. 
Соціальне партнерство як фактор розвитку малого бізнесу в Україні   DOI: 10.32342/2074-5362-2019-1-26-10  

Шимановська-Діанич Л.М., Білінська О.П.
Інноваційні технології як інструмент інноваційного розвитку сфери туризму.DOI: 10.32342/2074-5362-2019-1-26-11 

Top