European vector of economic development   

ЗМІСТ  

Ажаман І.А.
Стан і тенденції розвитку житлового будівництва в сільській місцевості України   

Алєксєєв С.Б.
Концептуальна модель формування стратегічного потенціалу торговельного підприємства   

Барташевська Ю.М.
Комплексний підхід до оцінювання інвестиційного ризику підприємства   

Бочуля Т.В.
Організація інформаційної складової процесу управління в економічному просторі   

Вакулич М.М.
Дослідження інвестиційного клімату агропромислового сектора економіки України   

Вареник В.М.
Інформатизація управління грошовими потоками на макро- та мікрорівні   

Вотченікова О.В.
Інноваційний менеджмент підприємств туристичної індустрії   

Гармідер Л.Д.
Ефективність стандартизації процесу розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства   

Глуха Г.Я.
Тіньова економіка: гальмування економічного зростання чи викривлення реальних результатів   

Далевська Н.М.
Теоретико-методологічні засади розвитку сучасної міжнародної політичної економії   

Жукова А.Г.
Тезаурус інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства   

Заячковська Г.А.
Сучасна концепція маркетингу міжнародних туристичних послуг: інтердисциплінарний підхід   

Іщенко М.І.
Моделювання та прогнозування рівня поточних витрат на гірничо-збагачувальних комбінатах України   

Кірнос В.М., Протасова Є.В.
Оцінка експлуатаційної вартості підприємства та аналіз процесу її формування   

Короленко Р.В.
Дослідження дефіциту людського капіталу на гірничо-збагачувальних комбінатах Кривбасу   

Кузьмінов С.В.
Інститутогенез в економіці, що розвивається   

Куянова О.Ю. 
Этика и социальная ответственность   

Лимонова Е.М.
Трансформація економічного змісту ТНК в умовах глобалізації   

Лозинский И.Е.
Концептуальные основы формирования объединений действующих и закрывающихся шахт   

Манзюк О.О.
Негативні наслідки діяльності офшорних зон та шляхи їх подолання в Україні   

Мухіна Н.А., Почечун О.І., Камушков О.С.
Структурне моделювання системи економічної безпеки підприємств транспортного обслуговування споживачів туристичних послуг   

Павлова В.А., Холод С.Б., Кузьменко О.В.
Удосконалення стратегічного управління відповідно до позиції підприємства на ринку   

Петруня Ю.Є., Яременко С.С.
Маркетингова комунікаційна діяльність машинобудівного підприємства   

Пікалов В.Л.
Особливості управління працівниками суб’єктів господарювання, що володіють знаннями   

Посохов І.М.
Дослідження методів оцінки ризиків корпорацій   

Рогоза Н.Е.
Системные подходы к формированию стратегических решений инновационного развития экономики   

Татаринов В.В., Воробьева Е.А.
Экономическая природа и классификация валютного риска как объекта управления   

Фролова Л.В., Алєксєєва Н.І.
Удосконалення механізму реалізації управлінських рішень на підприємстві   

Циганок О.Є.
Методичні підходи до оцінки властивостей трудових витрат   

Чубарь О.Г., Бондаренко В.М., Нечитайло У.П.
Пряме іноземне інвестування: глобальний, національний та регіональний виміри   

Штанько О.Д.
Трансформаційні процеси на фондових ринках в умовах глобалізації   


НАШІ АВТОРИ   

РЕФЕРАТИ(ABSTRACTS)  

Top