European vector of economic development   

ЗМІСТ

Бандоріна Л.М., Удачина К.О.
Моделювання системи аналізу локальної реакції процесу виробництва на коливання факторних ознак   

Барташевська Ю.М.
Оцінка ризику інвестиційних проектів підприємства в процесі їх реалізації   

Безус Р.М., Бойко А.В.
Механізм стійкості аграрного сектора економіки України до глобальних викликів   

Вакарчук Т.С.
Економічне зростання як стратегічний напрям державного регулювання економіки України   

Вініченко О.М.
Контроль договорів сервітуту як фактора ризику діяльності підприємства   

Грушевский С.В.
Развитие организации на основе реализации инновационных проектов и программ   

Демьянчук Б.А., Косарев В.М.
Модель определения прогнозных оценок реализуемости вариантов вложения инвестиций в сферу производства   

Загорна Т.О.
Дослідження конкурентного процесу в галузі: синтез фрактальних характеристик і процедур   

Зинченко О.А.
Возможность применения теории трансакционных издержек в оценке информационной прозрачности региональных рынков   

Іванова М.О.
Вплив ТНК на розвиток економіки України: переваги та недоліки   

Кириленко В.І.
Формування «економіки знань» у контексті економічного зростання   

Костенко Т.О.
Вплив інноваційної діяльності на продуктивність праці на підприємствах цукрової галузі   

Кузьмінов С.В.
Транскордонний перелив капіталу з точки зору кейнсіанської теорії зростання   

Лимонова Е.М., Воробйова К.О.
Дослідження впливу ТНК на країни базування та приймаючі країни   

Лозовська Л.І., Дудник В.В.
Сучасні підходи до вартісної оцінки програмних продуктів   

Момот В.Е.
Влияние глобального развития телекоммуникаций и информационных технологий на процессы демократизации и становления гражданского общества   

Milewski B., Skudlarski J., Zajac S.
Finansowanie inwestycji w gospodarswach rolnych w Polsce ze srodkow finansowych Unii Europejskiej na przykladzie wojewodztwa lodzkiego   

Несправа М.В.
Вплив релігійних чинників на євроінтеграційний курс України   

Павлова В.А., Губарєв Р.В.
Система управління конкурентоспроможністю підприємства   

Поліщук Є.А.
Роль євроінтеграційних процесів у розвитку небанківських фінансових установ в Україні   

Поповиченко И.В.
Анализ возможностей внедрения категорийного менеджмента в деятельность производственно-торговых предприятий   

Самодрін А.П., Валіков В.П., Бондар В.П., Курінна І.Г.
Профільно-професійна освіта у регіоні біосфери: еколого-соціо-економічний континуум   

Сергєєва О.Р.
Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства   

Тараненко І.В., Яременко С.С., Радинський Е.Ю.
Розробка маркетингової стратегії підприємства відповідно до результатів конкурентного аналізу   

Татаринов В.С., Татаринов В.В.
Европерспективы украинского малого бизнеса   

Ткач В.А., Язіна В.А.
Сучасний стан розвитку ресторанного господарства Запорізької області   

Томчук-Пономаренко Н.В.
Теоретико-методологічні проблеми соціально-класового структурування населення України   

Ущаповський К.В.
Проблеми оцінки технічного стану основних засобів ДП «НЕК «Укренерго»: причини, наслідки, шляхи розв’язання   

Холод Б.І., Зборовська О.М.
Глобалізація як фактор впливу на процеси логістичного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств   

Шкляєва Г.О.
Теоретичні аспекти становлення успішного бренду   

НАШІ АВТОРИ   

РЕФЕРАТИ(ABSTRACTS)  

Top