European vector of economic development   

ЗМІСТ  

Барташевська Ю.М., Яворський А.О.
Фрактальний аналіз фінансових ринків: теоретичні та практичні аспекти застосування   

Білоцерківець В.В.
Ресурсна криза: ретроспективи та перспективи адаптації   

Вакулич М.М.
Діагностування стану управління інвестиційним кліматом за секторами національної економіки   

Вареник В.М.
Оцінка бюджетної безпеки України    

Воробйова К.О.
Системи підтримки прийняття управлінських рішень у валютному регулюванні   

Гаміє А.М.
Стратегії вибору організаційного розвитку підприємства   

Гармідер Л.Д., Орлова А.В.
Особливості розвитку вітчизняної електронної комерції   

Даневич О.С., Кошарна П.С.
Методичний підхід до оцінювання стратегічного потенціалу для забезпечення конкурентних позицій підприємства на ринку   

Дивінець О.Л.
Стратегічні пріоритети розвитку міських електротранспортних підприємств України   

Євтушенко О.А.
Інформаційне забезпечення управління відтворенням основних засобів машинобудівного підприємства   

Зінченко О.А.
Розвиток інтеграційних процесів на регіональному рівні: інформаційний аспект   

Magdich A.
Foreign direct investment as a factor of economic growth in the central and eastern european countries   

Ніколаєнко Д.В.
Оцінка міжгалузевої взаємодії підприємств металургійного комплексу України   

Павлова В.А.
Про концепцію розвитку торгівлі у великому місті   

Пікалов В.Л.
Особистісні знання працівників як потенціал розвитку організаційних знань суб’єктів господарської діяльності   

Пінчук А.К.
Емпіричне дослідження факторів впливу на добробут країн в умовах активації інтеграційних процесів    

Ризун Н.О.
Идентификация индивидуальной интеллектуальной деятельности субъекта тестовой диагностики   

Рыжкова Г.А., Кузьменко О.В.
О проблемах занятости молодежи в Украине   

Тараненко І.В.
Геопросторові моделі інноваційної конкурентоспроможності країн   

Ущаповський К.В.
Удосконалення науково-практичних підходів до оцінки вартості основних засобів ДП «НЕК «Укренерго»   

Хватов Ю.Ю.
Сравнительный анализ рейтингов конкурентоспособности глобальных городов   

Хорішко І.В.
Теоретичні підходи до визначення основних понять екологобезпечного агровиробництва   

Шумська С.С.
Макроекономічні дисбаланси економічного розвитку: європейська практика та оцінка ситуації в Україні   

Яременко С.С.
Дослідження конкурентоспроможності послуг оператора мобільного зв’язку   

Яровенко Т.С.
Чинники інвестиційного розвитку сфери освіти України   

Top