European vector of economic development   

ЗМІСТ  

Александрова Б.В., Задоя А.О.
Моделювання показників ефективності торгово-промислових палат   

Вакулич М.М.
Методичні підходи до рейтингування інвестиційного клімату   

Brzozowska A., Kalinichenko A., Galych O.
Kierunki rozwoju szkoly zasobowej zarzadzania strategicznego   

Винниченко Е.Н.
Сравнительная характеристика базовых стратегий развития предприятий    

Wolowiec T., Sobon J.
Personal income tax and community tax legislation   

Дем’янчук Б.О., Косарєв В.М., Литвиновська П.С.
Методичні основи оцінки ймовірності інвестування у безпеку країни в умовах невизначеностей   

Задоя О.А.
Рівновага заощаджень та інвестицій у відкритій економіці   

Красовская Е.Ю., Кошевой А.Г.
Институциональная основа маркетинговой концепции управления спортом в Украине   

Кузнецов А.А.
Управлінський контроль: сутність, місце та призначення   

Кузнецова С.А.
Організація бухгалтерського обліку за стадіями облікового процесу   

Магдіч А.С.
Типологія факторів економічного зростання: теоретико-методологічний аспект   

Малік Л.В.
Особливості маркетингу освітніх послуг переміщених навчальних закладів зі сходу України   

Момот В.Є., Воротніков В.А.
Комплексний підхід до формування системи показників управління створенням конкурентоспроможної унікальної нової техніки   

Несправа М.В.
Регіональний аспект в інтеграційних вподобаннях громадян України   

Остроумова В.В.
Торгово-промислова палата України: підсумки та перспективи розвитку   

Павлова В.А., Потупало Н.В.
Управління стратегічним потенціалом успіху підприємства   

Решетняк Е.А., Заика Ю.А.
Методические основы формирования образовательных кластеров в Украине   

Цятковська О.В.
Розрахунки з працівниками: джерела інформації та вектори аналізу   

Slusarczyk B., Solek K., Liszka M.
Economic Development and Globalization   

НАШІ АВТОРИ   

РЕФЕРАТИ(ABSTRACTS)  

Top