European vector of economic development   

ЗМІСТ  

Бегма П.О.
Сучасні підходи до управління трудовим потенціалом металургійних підприємств   

Болгар Т.М.
Внутрішньобанківський моніторинг як необхідна складова системи оцінки проблемних кредитів банку   

Вініченко О.М.
Сценарна типологізація контрольно-факторних карт за типом кластеризації підприємств   

Дейнека Т.А.
Розбіжності техніко-економічного розвитку країн як причина суперечностей та асиметрій в системі сучасних міжнародних відносин   

Дубінський С.В.
Проблеми забезпечення якості послуг в медичній галузі України   

Задоя А.О.
Великі та малі країни: інтегральний показник впливу на світову економіку   

Іванов С.В., Рогоза М.Є., Вергал К.Ю.
Передумови формування інтегрованих структур на сільських територіях   

Кузнецова С.А., Кузнецов А.А.
Класифікація критеріїв якості управлінського контролю та облікової інформації   

Македон В.В., Валіков В.П.
Розробка комбінованої інноваційної стратегії підприємства на засадах збалансованої системи показників   

Момот В.Є., Литвиненко О.М.
Модель стратегічного розвитку підприємства з урахуванням ендогенних факторів   

Орлова В.М., Кузьменко О.В., Сергєєва О.Р.
Щодо інноваційної активності підприємства на різних етапах розвитку   

Пікалов В.Л.
Бюджетне управління діяльністю суб’єкта господарювання: мотиваційний аспект   

Шкура І.С.
Прагматика застосування методів оцінки інвестиційних проектів в українських реаліях   

Shkurupii O.V., Bilobrova T.O., Tul S.I.
The problems and challenges of youth unemployment growth for ukraine and eu countries   


НАШИ АВТОРЫ   

РЕФЕРАТИ(ABSTRACTS)  

Top