European vector of economic development   

ЗМІСТ

Вареник В.М., Макоткіна О.В.
Удосконалення послуги медичного страхування в Україні: рейтинг компаній та нові продукти.
DOI 10.32342/2074-5362-2017-1-22-1

Дейнека Т.А.
Асиметричність як іманентна властивість суперечностей світової економіки та глобального суспільства.
DOI 10.32342/2074-5362-2017-1-22-2

Дубінський С.В., Щербініна Т.О.
Проблеми інноваційного розвитку підприємств та його особливості в Україні. DOI 10.32342/2074-5362-2017-1-22-3

Лимонова Е.М.
Розробка системи управління розвитком старопромислових регіонів України на основі досвіду країн ЄС.
DOI 10.32342/2074-5362-2017-1-22-4

Македон В.В., Валіков В.П., Бондар В.П.
Організаційне забезпечення реструктуризації промислових підприємств. DOI 10.32342/2074-5362-2017-1-22-5

Мішустіна Т.С., Пробко І.Б.
Шляхи вдосконалення системи управління операційною діяльністю торговельного підприємства.
DOI 10.32342/2074-5362-2017-1-22-6

Мітал О.Г.
Заощадження домогосподарств та їх трансформація в інвестиційні ресурси. DOI 10.32342/2074-5362-2017-1-22-7

Мостова А.Д.
Теоретичні аспекти інноваційного маркетингу та маркетингу інновацій. DOI 10.32342/2074-5362-2017-1-22-8

М’ясоїд Г.І.
Корпоративне управління та корпоративний менеджмент туристичного підприємства.
DOI 10.32342/2074-5362-2017-1-22-9

Удовиченко К.А.
Щодо політики забезпечення економічного зростання за умов досягнення рівноваги.
DOI 10.32342/2074-5362-2017-1-22-10

Швачич Г.Г., Холод О.Г., Чумак Т.В.
Аналіз шляхів підвищення ефективності виробництва. DOI 10.32342/2074-5362-2017-1-22-11


ABSTRACTS

НАШІ АВТОРИ

Top