European vector of economic development   

ЗМІСТ  

Багрова І.В., Макєєва Н.С.
Дослідження теоретико-методологічних аспектів забезпечення економічної безпеки   

Верхогляд О.О., Романовська Ю.Ю., Романовський О.О.
Незалежний (приватний) сектор вищої освіти США: прибуткові та безприбуткові навчальні заклади   

Глуха Г.Я., Лимонова Е.М.
Фіктивний капітал: природа, сутнісні характеристики та основні тенденції розвитку   

Дядько Є.А.
«Світла» і «темна» сторони існування соціального капіталу в економічній системі   

Задоя Ю.А., Павленко А.Н.
Потенциал инвестиционной привлекательности основных секторов украинской экономики в период   

Зайцева Н.О., Бабій О.М.
Конкурентоспроможність держави: досвід України   

Кузьмінов С.В.
Можливості об’єднання державної та приватної власності в спільних підприємствах   

Левицький Ю.А.
Проблеми і перспективи розвитку оптового ринку електричної енергії України   

Липова Е.Ю.
Особенности оптимизации денежных потоков инвестиционного проекта   

Литвиненко О.М.
Підвищення ефективності діяльності підприємства на основі керованого розвитку стилю менеджменту   

Ляшко Д.Ю.
Принципи вибору та визначення витрат інформаційних систем і технологій маркетингової діяльності підприємства   

Маслак О.І.
Економічні теорії диверсифікаціїі інноваційного розвитку промисловості   

Момот В.Е., Калинин А.В.
Исследование взаимосвязи основных макроэкономических и социальных показателей с учетом влияния волн Н.Д. Кондратьева   

Павлова В.А., Орлова В.М., Гончар Л.А.
Шляхи підвищення конкурентоспроможності м’ясопереробних підприємств   

Павловська М.О.
Правові аспекти формування сприятливого інвестиційного клімату в умовах невизначеності   

Пилипенко Г.М.
Історичні умови домінування інституціональних матриць   

Салига К.С.
Розрахунок періоду повернення інвестицій, авансованих на рекламування нових засобів праці   

Сардак С.Е.
Управління розвитком бізнесу в умовах глобалізації економіки   

Тараненко І.В.
Модель формування конкурентоспроможності системи «національна економіка» та методика міжкраїнових зіставлень   

Трігуб П.В.
Аналіз сучасного стану страхового ринку України   

Цопа Н.В.
Теоретические аспекты развития промышленных предприятий   

Чистилин Д.К.
Моделирование развития мировой экономики   


НАШІ АВТОРИ   

Top