European vector of economic development   

ЗМІСТ  

Азарян Е.М., Ахунзянов А.В.
Сетевое развитие предпринимательских cтруктур в современных условиях   

Афанасенко М.В.
Комплексна оцінка структурних підрозділів банку методом dea (data envelopment analysis)   

Бакунов А.О., Яременко М.О.
Концептуальний підхід до управління потенціалом торговельного підприємства   

Білоцерківець В.В.
Розвиток авангардної економіки в умовах демографічного переходу   

Вакарчук С.Б., Косарев В.М.
Статистические аспекты анализа дифференциации доходов населения Украины   

Васильченко А.О.
Разработка стратегии развития строительного предприятия: маркетинговый аспект   

Виниченко Е.Н.
Усовершенствование порядка регистрации юридических и физических лиц плательщиками НДС   

Гончарук О.А.
Переструктурування господарського комплексу і його вплив на результати соціалізації економіки   

Гончарук В.В.
Оцінка результатів економічної і соціальної динаміки в Україні та їх взаємозв’язку і взаємовпливу   

Дармилова Ж.Д.
Асимметричность инновационных ресурсов модернизации российских регионов   

Дубінський С.В.
Вплив стану ринку праці на господарську діяльність та розвиток системи управління персоналом промислових підприємств України   

Захарченко В.І., Меркулов М.М.
Розробка механізмів розвитку інноваційного кластера   

Іванова В.В.
Особливості взаємозв’язку інформаційного ринку та економіки, заснованої на знаннях   

Івко А.В.
Комплексний показник оптимальної цільової структури капіталу підприємства   

Коляда С.П., Пасічник Т.О., Глуха Г.Я.
Погляд на управління транскордонним регіоном як суб’єктом господарювання   

Kuznetsova S.
The tools of quantitative finance аccounts receivable management   

Кузьмінов С.В.
Можливості вдосконалення моделі REMM   

Лысюк Р.С., Трусевич И.В., Лимонова Э.Н.
Направления совершенствования анализа кредитоспособности клиентов банка   

Набиев О.Ш.
Формы организационных изменений промышленных предприятий   

Нестеров Д.Ю.
Діяльність державних і недержавних інститутів у системі пенсійного страхування   

Нусінова О.В.
Оцінка рівня фінансової безпеки гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу   

Орлова В.О
Основні напрями стимулювання розвитку малого бізнесу: теоретичний аспект   

Павлова В.А.
О качестве продукции в контексте продовольственной безопасности   

Пилипенко Г.М.
Напрями розбудови ефективної моделі координації в Україні   

Пікалов В.Л.
Проблеми феномену стійкого розвитку соціально-економічних систем в умовах глобалізації   

Полінський О.М.
Основні методи дослідження інноваційних ризиків   

Саламацька О.Ю.
Дослідження сучасної концепції маркетингу   

Сікорака Л.А.
Інвестиційні механізми регулювання економіки підприємств: сутність, структура та складові компоненти   

Тараненко І.В., Тараненко Ю.К.
Обґрунтування часових меж формування глобальної економічної системи методами статистичного моделювання   

Хватов Ю.Ю.
Генуэзская международная конференция 1922 г. и ее влияние на восстановление мировой валютной системы золотого стандарта   

Чудаєва І.Б.
Ефективність функціонування технопарків України   

Шкура И.С.
Инвестиционные возможности страховых компаний Украины   

Штаєр О.М.
Напрями забезпечення та основні складові економічної безпеки банку   


НАШІ АВТОРИ   

Top