European vector of economic development   

ЗМІСТ

Білогур С.Ю.
Розвиток інституційних парадигм кластерної концепції в туризмі DOI: 10.32342/2074-5362-2019-2-27-1

Bienia B., Dykiel M., Brągiel E.
Sustainable development – concept, definitions DOI: 10.32342/2074-5362-2019-2-27-2

Бордюг К.Д.
Таксономія стилів лідерства та особливості лідерства в управлінні медичним закладом DOI: 10.32342/2074-5362-2019-2-27-3

Górka M., Ślusarczyk B., Krochmal-Marczak B.
Quality management and food safety management systems in the polish food industry DOI: 10.32342/2074-5362-2019-2-27-4

Dubis D., Cybowicz S.
Barriers of integrated management system implementation on an example of glass manufacturing enterprise DOI: 10.32342/2074-5362-2019-2-27-5

Задоя А.О.
Портфельні інвестиції у сучасному світі: емпірична перевірка гіпотез DOI: 10.32342/2074-5362-2019-2-27-6

Литвиненко О.М.
Вплив особливостей бізнесу на розшарування корпоративної культури за рівнями управління організацією DOI: 10.32342/2074-5362-2019-2-27-7

Момот В.Є., Ковальов А.І.
Модель інноваційного розвитку підприємства на основі утворення неформальної креативної субструктури DOI: 10.32342/2074-5362-2019-2-27-8

Мостова А.Д.
Формування стратегії продовольчої безпеки держави DOI: 10.32342/2074-5362-2019-2-27-9

Флегантова А.Л.
Державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні в контексті можливостей імплементації світового досвіду DOI: 10.32342/2074-5362-2019-2-27-10

Top