European vector of economic development   

ЗМІСТ

Brągiel E., Górka V., Ślusarczyk B., Dykiel M.
The reasons for the collapse of enterprises in Poland DOI: 10.32342/2074-5362-2020-2-29-1 

Gribincea C., Kessei S.Kh.
Analysis of integration and disintegration in the digital age DOI: 10.32342/2074-5362-2020-2-29-2

Задоя А.О.
Міжнародна інвестиційна позиція країни та рівень її розвитку: взаємозв’язок показників DOI: 10.32342/2074-5362-2020-2-29-3

Копил О.В.
Методика оцінки інвестиційної привабливості країни для розвитку сфери культури DOI: 10.32342/2074-5362-2020-2-29-4

Кузьмінов С.В., Лимонова Е.М.
Використання цінової еластичності попиту для визначення обсягу ринку в антимонопольному законодавстві DOI: 10.32342/2074-5362-2020-2-29-5

Павлова В.А., Лохман Н.В.
Інноваційно орієнтоване туристичне підприємство: концептуальна модель та місце в інноваційному просторі DOI: 10.32342/2074-5362-2020-2-29-6

Pudło P., Skuza W.
The role of raw materials for geopolitical competition DOI: 10.32342/2074-5362-2020-2-29-7

Пушкар О.І., Ковальський В.С., Кравченко Н.В.
Ризики у логістичній діяльності та проблеми їх зменшення в сучасних умовах господарювання DOI: 10.32342/2074-5362-2020-2-29-8

Швець В.Я.
Фінансова стійкість пенсійного забезпечення під час пандемії Ковід-19 DOI: 10.32342/2074-5362-2020-2-29-9

Яременко С.С., Тараненко І.В., Язикова О.М.
Стратегічні пріоритети мобільного оператора «Vodafone» на телекомунікаційному ринку України DOI: 10.32342/2074-5362-2020-2-29-10

Top