European vector of economic development   

ЗМІСТ  

Алсуф’єва О.О.
Аналіз системних основ та форм генезису НІС   

Атамас О.П.
Теоретичне обґрунтування і практика застосування в економічних дослідженнях терміна «інфраструктура»   

Білоцерківець В.В.
Економічна динаміка: роль науково-технічного прогресу в умовах авангардизації економіки   

Валінкевич Н.В.
Проектування пріоритетів модернізації підприємств: теоретичний та практичний аспекти   

Грабчук О.М.
Сутність та форми детерміністської невизначеності економічних процесів    

Губа М.О., Губа О.І.
Діяльність митних органів в умовах впливу «сірого імпорту» на економіку країни   

Губарєва І.О., Доровський В.О.
Шляхи удосконалення методики оцінки економічної безпеки України   

Дашевская О.В., Калюжный Р.А., Васильчук А.С.
Интернет – современный инструмент продвижения вуза на международном рынке   

Дубовська О.В.
Сучасні тенденції розвитку систем середньої освіти та оплати праці вчителів в Україні та світі   

Д’яконова І.І., Мордань Є.Ю.
Межі застосування понять «банківське регулювання» та «державне регулювання банківської діяльності»   

Завгородня О.О.
Інноваційна динаміка: субстанціональні основи і категоріальний детермінізм   

Задоя А.А., Лимонова Э.Н.
Аграрная реформа П.А. Столыпина в Украине: актуальность уроков сто лет спустя   

Коробкин А.З., Глухая А.Я.
Факторный анализ расходов на оплату труда в современных условиях   

Кузнецова С.А.
Трансформація облікових принципів у контексті інформатизації фінансового менеджменту   

Курбанов К.Р., Пушкар Е.И.
Эколого-экономические аспекты интеграции Украины в Евросоюз   

Лукина М.А., Тараненко Ю.К.
Преподавание компьютерных технологий для англоязычных слушателей экономических вузов   

Македон В.В., Баканов Д.О.
Забезпечення процесів ефективного управління корпоративною власністю в Україні   

Марченко К.С.
Земельні ресурси Житомирщини у контексті вирішення економіко-екологічних проблем розвитку підприємництва   

Нечай О.О.
Інформаційно-аналітична база управління матеріальними потоками машинобудівного підприємства   

Павлова В.А., Барташевська Ю.М.
Економічна безпека та інвестиційний ризик машинобудівного підприємства    

Педченко Н.С.
Оцінка маркетингової складової при використанні потенціалу розвитку підприємств та організацій споживчої кооперації   

Пилипенко Ю.І.
Технологічна система суспільства та її ядро саморозвитку   

Попова В.В.
Определение надежности строительных инвестиционных проектов методом цепных подстановок   

Рибалка П.М.
Матричні підходи до формування стратегії розвитку підприємства   

Тараненко І.В., Назаренко К.В., Білогорцева Г.Г.
Інноваційні маркетингові методи просування ІТ-продуктів у соціальних медіа   

Трушенко А.Н.
Роль процессов урбанизации в современной социально-экономической системе мира: теоретические аспекты   

Файвішенко Д.С., Кривоніс А.О.
Маркетингові аспекти розвитку дитячого бренду   

Філатова С.О., Рєзниченко І.І., Бичко А.А.
Економічне обґрунтування прийняття рішень проекту в умовах ризику   

Чорна О.Є., Бояркіна І.А.
Економічне зростання держави та його вплив на управління кредитним портфелем комерційного банку   

Швачич Г.Г., Холод Е.Г., Оржех А.И.
Параллельный алгоритм задачи глобальной оптимизации   

Юсифова Э.Р.
Роль информационного сектора в долгосрочной стратегии развития экономики   

Яременко С.С., Кірова А.Г., Міщенко А.П.
Дослідження вподобань споживачів на ринку ресторанних послуг   


НАШІ АВТОРИ   

Top