European vector of economic development   

ЗМІСТ  

Атамас П.Й., Атамас О.П.
Методичні проблеми складання звіту про рух грошових коштів та шляхи їх вирішення   

Безверхий К.В.
Облікові документи як первинна складова обліково-звітної інформації підприємства   

Білоброва Т.О.
Житлово-орендна кооперація зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні   

Бурденко І.М.
Ліквідність ринку похідних фінансових інструментів: підходи до її сутності   

Вакуліч А.М., Колесніков В.П., Журавель В.В.
Ринок біоупаковки: фактори та перспективи розвитку   

Вакулич М.М.
Складові формування інвестиційного клімату в трансформаційній економіці України   

Васюк Н.В.
Послуги зберігання: особливості визначення собівартості   

Виниченко Е.Н.
Усовершенствование порядка аренды земли коммерческими предприятиями   

Годес О.Д.
Фінансовий контролінг на підприємстві   

Губарєва І.О., Доровський В.О.
Моделювання впливу тіньової економіки на економічну безпеку України   

Дубінський С.В.
Особливості управління кар’єрою на промислових підприємствах   

Євтушенко О.А.
Урахування потреб процесно-орієнтованого управління в класифікації основних засобів підприємства   

Задоя А.А., Архипова Е.С.
Инновационные методы экономических исследований: теория рациональных ожиданий Томаса Сарджента   

Ізвєкова І.М.
Організація контролю якості продукції та мотивації виробничого персоналу   

Кратченко А.С.
Конкурентні пріоритети як базова категорія в оцінці конкурентоспроможності підприємств кондитерської галузі України   

Кулько І.В.
Ефективне використання виробничих потужностей машинобудівних підприємств в умовах перехідної економіки   

Lyashko D.Y.
The increasing operating profit strategy and its components in the system of enterprise value management   

Магдіч А.С.
Особливості процесів нагромадження капіталу в транзитивних економіках Центральної та Східної Європи   

Македон В.В.
Організаційний взаємозв’язок принципів корпоративного менеджменту і трансформаційних процесів у середовищі ТНК   

Максимов С.В., Монастирська О.Ю.
Використання показника «приведені витрати» як критерію економічної ефективності роботи транспортної системи гірничо-збагачувального комбінату    

Мачуга Н.З.
Методологічні аспекти формування інформаційного простору лікувальних закладів   

Павлова В.А., Кузьменко О.В.
Управління подвійними стратегіями: постановний аспект   

Сімахова А.О.
Теоретичне обґрунтування підходів до сутності категорії «інновація»   

Скороход О.Б., Ярмоленко Л.І.
Проблеми інноваційного розвитку економіки України   

Тараненко І.В.
Модифікація глобалізаційно-інноваційної моделі світової економіки на засадах сталого розвитку: нові виміри конкурентоспроможності   

Татаринов В.В., Татаринов В.С.
Возможные формы иностранного инвестирования малого бизнеса Украины   

Черняева И.В., Черняев Ю.А.
Глобальная экономика: аргументы к перезагрузке   

Шенгерій Т.О.
Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств: аналітика макрорівня   

Шерстенников Ю.В., Іванов Р.В.
Моделювання взаємодії малого і великого підприємств з урахуванням інноваційного впливу на фондовіддачу   


НАШІ АВТОРИ   

РЕФЕРАТИ(SUMMERY)  

Top