European vector of economic development   

CONTENTS  

Алькема В.Г.
Економічна безпека підприємства в ланцюгу поставок молочної продукції   

Andryuсhshenko I.
The theoretical basic of the costs and order them form the company   

Барташевська Ю.М.
Розвиток машинобудування України: стан, проблеми, перспективи   

Бейдик Н.М.
Інноваційна діяльність підприємств з виробництва, заготівлі та збуту м’ясо-сальної продукції   

Вакуліч А.М., Колесніков В.П., Курінна І.Г.
Перспективи розвитку ринку екологічно безпечних пакувальних матеріалів    

Дашевська О.В.
Формування основних засад зовнішньо-економічної політики України в сучасних умовах   

Зборовська О.М.
Місце і роль логістики в організаційній структурі підприємства   

Климович Н.І.
Діагностика конкурентоспроможності підприємств машинобудівної галузі в ринкових умовах   

Крамаренко Г.А., Костромской М.В.
Инвестиционная политика фондов государственного инвестирования   

Круцяк Д.Б., Коршунов П.П.
Використання здобутків Нобелівських лауреатів з економіки у питаннях безробіття та інфляції в умовах кризового і посткризового періодів   

Кузьмінов С.В.
Обмеженість можливостей порівняння якості товару як об’єктивна основа поділу ринку на ніші   

Куцинська М.В., Король Г.О.
Підходи до формування комплексу принципів та комплексу методів управлінського обліку   

Левшаков С.Ф.
Вплив світового досвіду на становлення фінансового моніторингу в Україні   

Лимонова Е.М., Дрюк О.Г.
Причини світової економічної кризи    

Литвиненко О.Г., Мішустіна Т.С., Яременко С.С.
Роль і значення інформаційних складових для економічних систем в умовах сучасної економіки   

Магдич А.С.
Экономическая свобода в Украине: критерии оценки и динамика   

Макарова Н.С.
Європейська інтеграція вищої освіти України   

Македон В.В., Рубець Д.С.
Інноваційна інфраструктура для створення і розвитку галузевих корпоративних кластерів   

Миськів Г.В., Шевченко Н.В.
Деякі аспекти визначення сутності ринкової капіталізації акціонерних промислових підприємств   

Павлова В.А., Рижкова Г.А., Мазур В.М.
Сучасні підходи до проблем мотиваційного менеджменту    

Пікалов В.Л., Шугурова В.В.
Управління знаннями як важливий фактор управління стійким розвитком соціально-економічних систем   

Пісьмаченко Л.М., Шевченко В.М., Будаєв М.С.
Оцінка ефективності системи бюджетування інформаційно-бібліотечного забезпечення вищих навчальних закладів   

Ришкевич Н.Л., Гризлов М.П.
Розширення прямих іноземних інвестицій як ознака фінансової глобалізації   

Рогунова М.С.
Моделювання внутрішнього фінансового контролю в галузі культури як складової процесу соціалізації регіональної економіки   

Романовський О.О.
Підприємницька діяльність ВНЗ шляхи виживання   

Сардак С.Е.
Механізм управління соціально-економічною системою   

Смєсова В.Л., Науменко Н.Ю.
Регресійна модель відтворення інвестиційного потенціалу національної економіки   

Сокуренко П.І., Кришан О.Ф.
Інвестиційна політика як ефективна форма управління ухваленням інвестиційних рішень   

Татарінов В.В.
Проблеми управління інноваційною діяльністю малих і середніх підприємств та інструменти її активізації (на прикладі машинобудівної галузі)   

Trushenko О., Kuyanova О.
National and regional competitiveness of Ukraine   

Хасхачих А.Д., Кузьменко О.В.
Неразрушающий контроль качества продукции: внедрение, эффективность, перспективы   

Чорна О.Є., Атаманцева А.В.
Капіталізація банківської системи як механізм підвищення темпів економічного зростання країни   


OUR AUTHORS   

Top